ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

Φορέας διαχείρισης λίμνης Κερκίνης

Δείτε τη σελίδα

AboutΛίμνη Κερκίνη


λίμνη κερκίνη


Ιδιοκτήτης:    Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
Αντικείμενο:    Διαχείριση & Προστασία Κερκίνης
Τύπος σελίδας: Presentation – Blog

  • Χλωρίδα
  • Πανίδα